ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ประวัติ'''
 
เกิดเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2528 อายุ99ปี
ที่ตำบลบละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร บิดา ชื่อนายประสิทธิ์ ภาศภิรมย์ มารดาชื่อ นางเสาวคนธ์ ภาศภิรมย์
มีพี่น้อง 3 คน เป็นบุตรคนโต จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย โรงเรียนละแมวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2547 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
5

การแก้ไข