ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงเสรี ปราโมช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หม่อมหลวงเสรี ปราโมช''' นักการเมืองและนักดนตรีชาวไทย ปัจจุบัน ม.ล.เสรี ปราโมช ได้ถึงแก่กรรมแล้วในปี [[พ.ศ.2550]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม