ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยไต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เนพฟรอน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยไต: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
'''หน่วยไต''' ({{lang-en|nephron}}) เป็นโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทำงานพื้นานของไต มีหน้าที่หลักคือควบคุมความเข้มข้นของสารน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย เช่นโซเดียม ผ่านการกรองเลือดที่ผ่านหน่วยไต ดูดกลับสารที่ต้องการ และขับสารที่ไม่ต้องการทิ้งผ่านทางปัสสาวะ
 
ไตปกติข้างหนึ่งของมนุษย์จะมีหน่วยไตอยู่ประมาณ 800,000 ถึง 1.5 ล้านหน่วยไต
==กายวิภาค==
โครงสร้างของ เนพฟรอน
 
===กลาเมอรูลัส (glamerulus===
1.กลาเมอรูลัส (glamerulus) -เป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่นำสารมากรองออก มีลักษณะเป็นร่างแหสานกัน
 
 
2.โบว์แมนแคปซูล -เป็นส่วนของท่อของหลอดไตที่พองเป็นกระเปาะ คล้ายด้าย มีกลาเมอรูลัสอยู่ข้างใน
 
 
3.ท่อของหน่วยไต -อยู่ต่อจากโบว์แมนแคปซูล มี 3 ส่วนใหญ่ๆ
 
1.ท่อของส่วนต้น - เกิดการดูดสารเข้ากระแสเลือดมากที่สุด มีไมโทรคอนเดรียเยอะ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดูดสาร
2.Hehle's loop - เป็นท่อขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปตัวU ใช้ในการดูดสารกลับเช่นกัน มีไมโทรคอนเดรียน้อยกว่าท่อส่วนต้น
3.ท่อขดส่วนท้าย - มีลักษณะเป็นท่อเปิดของกรวยไต มีการกรองแล้วส่งไปกระเพาะปัสสาวะ
 
===โบว์แมนแคปซูล===
2.โบว์แมนแคปซูล -เป็นส่วนของท่อของหลอดไตที่พองเป็นกระเปาะ คล้ายด้าย มีกลาเมอรูลัสอยู่ข้างใน
 
===ท่อของหน่วยไต===
เพิ่มเติม* -ปกติปัสสาวะคนเราจะไม่เจอกลูโคสกับโปรตีน ถ้าไตทำงานปกติ
3.ท่อของหน่วยไต -อยู่ต่อจากโบว์แมนแคปซูล มี 3 ส่วนใหญ่ๆ
====ท่อของส่วนต้น====
1.ท่อของส่วนต้น - เกิดการดูดสารเข้ากระแสเลือดมากที่สุด มีไมโทรคอนเดรียเยอะ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดูดสาร
====Hehle's loop====
2.Hehle's loop - เป็นท่อขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปตัวU ใช้ในการดูดสารกลับเช่นกัน มีไมโทรคอนเดรียน้อยกว่าท่อส่วนต้น
====ท่อขดส่วนท้าย====
3.ท่อขดส่วนท้าย - มีลักษณะเป็นท่อเปิดของกรวยไต มีการกรองแล้วส่งไปกระเพาะปัสสาวะ
[[en:Nephron]]
{{โครงกายวิภาค}}
[[หมวดหมู่:กายวิภาคของไต]]
13,412

การแก้ไข