ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โบซอน"

เพิ่มขึ้น 2,063 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(อนุภาคโบซอน ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น โบซอน)
ใน[[ฟิสิกส์เชิงอนุภาค]], '''โบซอน''' ({{lang-en|boson}}) หมายถึง [[อนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่าอะตอม|อนุภาค]]ที่เป็นไปตาม [[สถิติแบบ โบส-ไอน์สไตน์]] มี[[สปิน (ฟิสิกส์)|สปิน ]]เป็นจำนวนเต็ม สามารถมีโบซอนหลายๆ ตัวอยู่ใน[[สถานะควอนตัม]]เดียวกันได้ คำว่า "โบซอนเป็นได้ทั้งอนุภาคมูลฐาน" เช่น [[โฟตอน]] หรือเป็นอนุภาคประกอบ เช่น [[เมซอน]] โดยโบซอนส่วนมากจะเป็นอนุภาคแบบประกอบ โดยตาม "แบบจำลองมาตรฐานมาจากชื่อของฟิสิกส์เชิงอนุภาค" มีโบซอน 5 ชนิดที่เป็นอนุภาคมูลฐานนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย คือ โฟตอน Wโบซอน(มี2ชนิด คือ +,-) Zโบซอน กลูออน และ[[อนุภาคฮิกส์|ฮิกส์สัตเยนทรานาถ โบส]]<ref>{{cite web
| url = http://www.merriam-webster.com/dictionary/boson
| title = boson (dictionary entry)
| publisher = Merriam-Webster's Online Dictionary
| accessdate = 2010-03-21
}}</ref>
 
โบซอนมีลักษณะตรงกันข้ามกับ[[เฟอร์มิออน]] ที่เป็นไปตาม [[สถิติแบบเฟอร์มี-ดิแรก]] เฟอร์มิออนตั้งแต่สองตัวหรือมากกว่านั้นจะ[[หลักการกีดกันของเพาลี|ไม่สามารถอยู่ในสถานะควอนตัมเดียวกันได้]]
 
โบซอนเป็นได้ทั้ง[[อนุภาคมูลฐาน]] เช่น [[โฟตอน]] หรือเป็น[[อนุภาคประกอบ]] เช่น [[เมซอน]] โดยโบซอนส่วนมากจะเป็นอนุภาคแบบประกอบ โดยตาม "แบบจำลองมาตรฐานของฟิสิกส์เชิงอนุภาค" มีโบซอน 6 ชนิดที่เป็นอนุภาคมูลฐาน คือ
* [[เกจโบซอน]] 4 ชนิด ได้แก่ [[โฟตอน]] [[กลูออน]] [[W โบซอน]] และ [[Z โบซอน]]
* [[อนุภาคฮิกส์|ฮิกส์โบซอน]]
* [[กราวิตอน]]
 
ที่ต่างจากเกจโบซอนคือ ยังไม่เคยมีการทดลองที่สังเกตพบฮิกส์โบซอนกับกราวิตอนเลย<ref>[http://www-sldnt.slac.stanford.edu/alr/standard_model.htm Standard Model of Particle Physics], [http://www-sld.slac.stanford.edu/sldwww/sld.html SLAC Large Detector (SLD) group], [http://www.slac.stanford.edu Stanford Linear Accelerator Center].</ref>
 
โบซอนแบบอนุภาคประกอบ มีความสำคัญมากในการศึกษา[[ของไหลยิ่งยวด]] และการประยุกต์ใช้[[ของเหลวควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์]]ชนิดอื่นๆ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{อนุภาค}}
 
[[หมวดหมู่:ฟิสิกส์]]
19,487

การแก้ไข