ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สมาชิกปัจจุบันของ คอต. ระบุไว้ในรายการด้านล่างนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2555)
 
คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา และอนุญาโตตุลาการอาจ {{color|green|ทำงานอยู่}} หรือ {{color|red|ไม่ว่างทำงาน}} ก็ได้ ในการนี้ <span style="color:red">ไม่ว่างทำงาน</span>นั้น รวมถึง อยู่ระหว่างพักร้อน, มิได้เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือได้ประกาศว่า ตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย
 
:;<big style="color:green">อนุญาโตตุลาการทำงานอยู่</big>
38,884

การแก้ไข