ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{การอนุญาโตตุลาการ}}
{{เว็บย่อวิกิ|WP:AC}}
'''คณะอนุญาโตตุลาการ''' (คอต.) เป็นองค์คณะอันประกอบด้วยผู้เขียนใช้ซึ่งรับผิดชอบต่อการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน[[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ|กระบวนการอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย]] ในการนี้ คอต. มีอำนาจทำคำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ ซึ่งมักเป็นข้อพิพาทด้านพฤติกรรมอย่างร้ายแรงอันร้ายแรงถึงขนาดที่ชุมชนไม่อาจระงับได้ [[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นโยบาย|นโยบายการอนุญาโตตุลาการ]]กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของ คอต.
 
นอกเหนือไปจากบทบาทของ คอต. ในการระงับข้อพิพาทแล้ว คอต. ยังมีอำนาจอนุญาตให้เข้าถึงการตรวจสอบผู้ใช้ (CheckUser) และการล้างปูม (Oversight) ตลอดจนพิจารณาบางเรื่องซึ่งมีปัจจัยพิเศษ เช่น ความเป็นส่วนตัวที่ไม่พึงเข้าสู่ที่ประชุมสาธารณะ
38,884

การแก้ไข