ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไหมไทยการดนตรี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[พ.ศ. 2550]] หลังจาก [[ไหมไทย ใจตะวัน]] ได้แยกตัวออกจากวงเสียงอิสาน มาอยู่ค่ายแกรมมี่โกลด์และทำวงขึ่นมาเอง และเมื่อปี[[พ.ศ. 2553]]ไหมไทย ใจตะวัน ได้มีวงหมอลำเป็นของตนเองและมีนักร้องมกมาย จึงมีแนวคิดที่จะสร้าง ค่าย[[เพลงลูกทุ่ง]] ออกจากส่วนของ [[สตริง]] อย่างสิ้นเชิงเพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจโดยได้จัดตั้ง '''บริษัท ไหมไทยการดนตรี จำกัด''' ขึ่นเพื่อจะมีนักร้องในสังกัดตนเอง
== นักร้องในสังกัดในปัจจุบัน ==
* บ่าวแฮ็ก ใจตะวัน
* บ่าวแซ็ก ใจตะวัน
* แนน กนกอร
''รอข้อมูล''
 
 
== นักร้องในสังกัดในอดีต ==
ผู้ใช้นิรนาม