ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครวัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''นครวัด''' ตั้งอยู่ที่เมือง[[เสียมราฐ]] ([[เสียมเรียบ]]) ใน[[ประเทศกัมพูชา]] สร้างในรัชสมัยของพระเจ้า[[สุริยวรมันที่ 2]] ใน[[พุทธศตวรรษ]]ที่ 16-17 เพื่อเป็น[[ศาสนสถาน]]ประจำนครของพระองค์ เมื่อสมัยแรกนั้น นครวัดได้ถูกสร้างเป็นเทวสถานในศาสนา[[ฮินดู]] ลัทธิ[[ไวษณพนิกาย]] แต่ต่อมาในสมัยของพระเจ้า[[ชัยวรมันที่ 7]] ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดในศาสนาพุทธ ในปัจจุบันปราสาทนครวัดนับเป็นสิ่งก่อสร้างสัญลักษณ์ของ[[ประเทศกัมพูชา]] ทั้งยังจัดเป็น หนึ่งใน[[เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก]]ในยุคใหม่ ด้วย
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม