ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์''' [[ผู้บัญชาการทหารเรือ]] อดีตเป็นที่ปรึกษาพิเศษ[[กองทัพเรือ]] และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/115/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 584 ราย)]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 115 ง วันที่ 1 ตุลาคม 2554</ref><ref>[http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNeE56TTVOREkwTVE9PQ==&sectionid= เปิดรายชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 584 ตำแหน่ง]</ref> สืบต่อจากพลเรือเอก พล.ร.อ.[[กำธร พุ่มหิรัญ]] ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคม [[พ.ศ. 2554]]
 
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ [[13 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2496]] จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่นที่ 13 (ตท.13) และ[[โรงเรียนนายเรือ]]รุ่นที่ 70 (นร.70) เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ผู้บังคับการเรือหลวงราชฤทธิ์, ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือ, ผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรี, เลขานุการกองทัพเรือ, ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 [[กองเรือยุทธการ]], เจ้ากรมการข่าวทหารเรือ และที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา[[จอมพล]]) ก่อนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ นับเป็นคนที่ 48
ผู้ใช้นิรนาม