ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วินัย ภัททิยกุล"

พล.อ.วินัย ได้รับพระราชทานยศ[[พลเอก]] (พล.อ.) ในตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ พ.ศ. 2545 ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในรัฐบาล พ.ต.ท.[[ทักษิณ ชินวัตร]]
 
โดยก่อนหน้านั้น พล.อ.วินัย ถือได้ว่าเป็นนายทหารที่ใกล้ชนิดสนิทสนมกับ พล.อ.[[อาทิตย์ กำลังเอก]] ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ด้วยการเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อน และเคยถูกควบคุมตัวในการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534|รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534]] โดย[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]] (รสช.) ที่[[ท่าอากาศยานกองบิน 6]] (สนามบิน บน.6) ของ[[กองทัพอากาศไทย|กองทัพอากาศ]] พร้อม พล.อ.[[ชาติชาย ชุณหะวัณ]], พล.อ.[[อาทิตย์ กำลังเอก]] และนาย[[พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์]]
 
และ พล.อ.วินัย ยังสนิทสนมกับ พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน มาก ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ถึงขนาดรับประทานอาหารร่วมกันและนอนเตียงเดียวกันมาก่อน ในการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549]] พล.อ.วินัย เป็นนายทหารระดับสูงคนแรกที่ พล.อ.สนธิชักชวนมาร่วมการ[[รัฐประหาร]]ด้วย โดย พล.อ.วินัยเป็นผู้ที่ตั้งชื่อคณะรัฐประหารครั้งนี้เองว่า "[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]]" (คปค.) โดยมีเจตนาจะให้รำลึกถึง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ของ พล.ร.อ.[[สงัด ชลลอยู่ออยู่]] ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของภริยา ที่มีบทบาทในการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519|รัฐประหารเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519]] และ [[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|20 ตุลาคม พ.ศ. 2520]] หลังจากนั้น บทบาทของ พล.อ.วินัย เป็นไปในลักษณะของที่ปรึกษาของคณะ คปค.และ [[คมช.]] และยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ คมช.และได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/120/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๖๑๒ ราย)]</ref> จนได้รับ[[ฉายา]]ว่า ''"ขงเบ้ง คมช."'' อีกทั้งเมื่อหลังจากที่ พล.อ.สนธิ เกษียณอายุราชการในตำแหน่ง [[รายนามผู้บัญชาการทหารบก|ผบ.ทบ.]] มีข่าวว่า พล.อ.สนธิ แต่งตั้ง พล.อ.วินัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.<ref>หนังสือ ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย ISBN 9789746038294 โดย [[วาสนา นาน่วม]] :[[สำนักพิมพ์มติชน]]</ref><ref>[http://www.oknation.net/blog/print.php?id=99851 เปิดตัว..ว่าที่ ผบ.ทบ.คนใหม่ ไฉนไม่ใช่พี่พรั่ง ? (1) จาก[[โอเคเนชั่น]]]</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม