ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามจีน–พม่า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์พม่า]]
[[หมวดหมู่:สงครามเกี่ยวข้องกับจีน]]
[[หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์แมนจูเรีย]]
[[หมวดหมู่:สงครามในคริสต์ศตวรรษที่ 17]]
[[en:Sino-Burmese War (1765–1769)]]
ผู้ใช้นิรนาม