ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| nameชื่อหน่วยงาน = สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
| en_name = Office of the Auditor General of Thailand
| imageตรา = [[ไฟล์:Office of the Auditor General of Thailand.jpg|150px]]
| กองบัญชาการ =
| caption =
| typeประเภท = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| address =
| วันก่อตั้ง =
| abbr= สตง. / OAG.
| budgetงบประมาณ = 1,647445.84266 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 25542555]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25532555/A/060015/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25542555]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555</ref>
| type = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| type_headmanหัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักษาราชการแทนผู้ว่าการ
| class =
| headmanหัวหน้า1_ชื่อ = นาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]]
| establish_date =
| websiteเว็บไซต์ = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
| budget = 1,647.8 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
| group =
| type_headman = รักษาราชการแทนผู้ว่าการ
| headman = นาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]]
| type_secretary = รองผู้ว่าการ
| secretary = นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์<br>นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์<br>นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล<br>นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
| website = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
| footnote =
}}
 
'''สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน''' หรือ '''สตง.''' ({{lang-en|Office of the Auditor General of Thailand}} - OAG) เป็น[[องค์กรอิสระ]] อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ [[คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน]] มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยมี '''ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน''' (Auditor General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน
 
54,193

การแก้ไข