ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ส่วนคนในจังหวัดลำพูนมักจะพูดสำเนียง[[เมืองยอง]] เพราะชาว[[ลำพูน]]จำนวนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวยองในรัฐฉาน จึงมีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์
 
คำเมืองมี[[ไวยากรณ์]]เหมือนกับ[[ภาษาไทย|ภาษาไทยกลาง]]แต่ใช้คำศัพท์ไม่เหมือนกัน แต่เดิมได้ใช้คู่กับ ''[[ตัวเมืองอักษรธรรมล้านนา]]'' ซึ่งเป็นตัวอักษรของ[[อาณาจักรล้านนา]]ที่ใช้[[อักษรมอญ]]เป็นต้นแบบ
 
== ระบบเสียง ==
571

การแก้ไข