ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรธรรมล้านนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Lanna cm2.jpg|thumb|250px|ป้ายชื่อวัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] เขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา<br />'''รูปปริวรรตอักษรไทย:''' "วัดหฺมฺ้อฅำทฺวง์"<br />'''คำอ่าน:''' "วัดหม้อคำตวง"]]
'''อักษรธรรมล้านนา''' หรือ '''ตัวเมือง''' ([[คำเมือง]]: ᨲ᩠ᩅᩫᨾᩮᩬᩥᨦ ''ตั๋วเมือง'') พัฒนามาจาก[[อักษรมอญ]]โบราณ เช่นเดียวกับ[[อักษรพม่า]] อักษรล้านนาชนิดนี้ใช้ใน[[อาณาจักรล้านนา]]เมื่อราว [[พ.ศ. 1802]] จนกระทั่งถูกพม่ายึดครองใน [[พ.ศ. 2101]] ปัจจุบันใช้ในงานทางศาสนา พบได้ทั่วไปในวัดทางภาคเหนือของ[[ประเทศไทย]] (ส่วนที่เป็นเขต[[อาณาจักรล้านนา]]เดิมและเขตที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมล้านนาบางแห่ง) นอกจากนี้ยังแพร่หลายถึงไปถึงเขต[[รัฐฉาน|รัฐไทยใหญ่]]แถบ[[เมืองเชียงตุง]] ซึ่งอักษรที่ใช้ในแถบนั้นจะเรียกชื่อว่า "อักษรไตเขิน" มีลักษณะที่เรียบง่ายกว่าตัวเมืองที่ใช้ในแถบล้านนา {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
 
อนึ่ง อักษรธรรมล้านนายังได้แพร่หลายเข้าไปยัง[[อาณาจักรล้านช้าง]]เดิมผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตและทางศาสนาระหว่างล้านนากับล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ร่วมสมัยกับ[[พระเจ้าโพธิสารราช]]และ[[พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช]]แห่งล้านช้าง เป็นต้นเค้าของการวิวัฒนาการของแบบอักษรที่เรียกว่า[[อักษรธรรมลาว]] (หรือที่เรียกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยว่า "อักษรธรรมอีสาน") ในเวลาต่อมา {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
571

การแก้ไข