ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวยวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ซึ่งมักจะเข้าใจว่าชาวล้านนามีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับชาวลาว จึงมีทัศนะว่าชาวล้านนาเป็นคนลาว ดังนั้นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัย[[รัชกาลที่ 5]] จึงจัดให้หัวเมืองล้านนาอยู่ใน [[มณฑลพายัพ]] (เดิมชื่อมณฑลลาวเฉียง) และ [[มณฑลมหาราษฎร์]] จนเมื่อมีการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางแล้ว ชาวไทยจึงได้หล่อหลอมให้ชาวล้านนาเป็นชาวไทย โดยใช้ระบบการศึกษาเข้าช่วยสร้างสามัญสำนึกเป็นคนไทยได้อย่างรวดเร็ว
 
ส่วนทางฝรั่งอธิบายว่า พวก[[ล้านนา]] ซึ่งระบุเมือง [[เชียงราย]] [[เชียงของ]] [[เชียงแสน]] รวมความว่าแคว้นโยนกโบราณซึ่งกลายมาเป็นล้านนาในภายหลัง แบ่งกันอีกอย่างหนึ่งว่าพวกอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็น "ลาวล้านช้าง" ส่วนฝั่งขวาคือ "ไทล้านนา" นอกจากนี้ยังแบ่งอีกว่า "ลาวพุงขาว-ลาวพุงดำ" พวกล้านช้างเป็น "ลาวพุงขาว" เพราะพวกนี้แม่นิยมสักตามตัว ก็สักแต่ขาตัวตัว ไม่สักที่พุง แต่ไทล้านนา ได้ความว่าชอบสักที่พุง จึงเรียกว่า "ลาวพุงดำ"
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คำเมือง]]
* [[ราชวงศ์มังราย]]
* [[อาณาจักรล้านนา]]
 
571

การแก้ไข