ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุโมทนา"

ลิงค์ไปยัง อนุโมทนากถา
(moveCategory)
(ลิงค์ไปยัง อนุโมทนากถา)
'''อนุโมทนา''' อาจทำได้ด้วยการพูด เขียนหนังสือ หรือแสดงกิริยาก็ได้ เช่นเมื่อได้ยินเสียงย่ำฆ้องกลองที่วัดในตอนเย็น แสดงว่าพระท่าน[[ทำวัตร]]เย็นจบ ก็ยกมือขึ้นประนมไหว้เปล่งวาจาว่า[[สาธุ]] เป็นการอนุโมทนาต่อพระสงฆ์ที่วัด หรือมีใครทำบุญแล้วมาบอกให้ทราบ ทราบแล้วยกมือขึ้นสาธุ เป็นการอนุโมทนาบุญของเขาด้วย
 
เรียกการพูดแสดงความยินดีในความดีของผู้อื่นว่า '''[[อนุโมทนากถา]]''' (ดู[[สัมโมทนียกถา]]ประกอบ)
 
เรียกหนังสือรับรองการบริจาคที่วัดออกให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ทำบุญว่า '''อนุโมทนาบัตร''' หรือ '''ใบอนุโมทนา'''
ผู้ใช้นิรนาม