ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
===เที่ยวไป===
*รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี- {{สรฟ|หลังสวน}}
*รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี- {{สรฟ|น้ำตก}}
*รถธรรมดาขบวนที่ 251 ธนบุรี-[[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์]]}}
*รถธรรมดาขบวนที่ 259 ธนบุรี-{{สรฟ|น้ำตก}}
*รถชานเมืองขบวนที่ 351 ธนบุรี-[[จังหวัดราชบุรี {{สรฟ|ราชบุรี]] }}
*รถเร็วขบวนที่ 177 ธนบุรี-หลังสวน
 
===เที่ยวกลับ===
*รถเร็วขบวนที่ 178 หลังสวน-ธนบุรี
*รถชานเมืองขบวนที่ 352 {{สรฟ|ราชบุรี}} -ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 260 {{สรฟ|น้ำตก}} -ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 252 {{สรฟ|ประจวบคีรีขันธ์}} -ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 254 {{สรฟ|หลังสวน}} -ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 258 {{สรฟ|น้ำตก}} -ธนบุรี
 
===ข้อมูลจำเพาะ===
18,611

การแก้ไข