ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดของประเทศไทย"

::มี 15 จังหวัด ประกอบด้วย [[9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน]]กับอีก 6 [[จังหวัด]]คือ [[พิษณุโลก]] [[สุโขทัย]] [[ตาก]] [[กำแพงเพชร]] [[นครสวรรค์]] และ[[พิจิตร]]
:{{แถบสีสองกล่อง|#E6AF73}} '''[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]]'''
::มี 2021 จังหวัด ประกอบด้วย[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]กับ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทางภูมิศาสตร์
:{{แถบสีสองกล่อง|#EBD63D}} '''[[ภาคกลาง]]'''
::มี 27 จังหวัด ประกอบด้วย[[จังหวัดอุทัยธานี]] [[ชัยนาท]] [[สิงห์บุรี]] [[อ่างทอง]] [[พระนครศรีอยุธยา]] [[ลพบุรี]] [[สระบุรี]] [[นครนายก]] [[ปราจีนบุรี]] [[สระแก้ว]] [[ฉะเชิงเทรา]] [[ชลบุรี]] [[ระยอง]] [[จันทบุรี]] [[ตราด]] [[กรุงเทพมหานคร]] [[นนทบุรี]] [[ปทุมธานี]] [[สมุทรปราการ]] [[สมุทรสาคร]] [[สมุทรสงคราม]] [[นครปฐม]] [[สุพรรณบุรี]] [[กาญจนบุรี]] [[ราชบุรี]] [[เพชรบุรี]] และ[[ประจวบคีรีขันธ์]]
718

การแก้ไข