ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้านัมแฮแห่งชิลลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''พระเจ้านัมแฮแห่งซิลลา''' (?-[[ค.ศ. 24]])กษัตริย์ พระราชาองค์ที่ 2 แห่ง [[อาณาจักรซิลลา]] ทรงประสูติเมื่อใดไม่ปรากฏโดยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ครองราชย์ระหว่างปี [[ค.ศ. 4]] -[[ค.ศ. 24]]
 
โตใน[[พระเจ้าฮยอกกอเซแห่งซิลลา|พระเจ้าฮยอกกอเซ]]และพระมเหสีอายองเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในปี[[ค.ศ. 547]]พระองค์จึงเสด็จขึ้น
== พระราชประวัติ ==
ครองราชย์แทนโดยตลอด 20 ปีแห่งการครองราชย์ทรงต้องทำสงครามกับพวกชาวต่างชาติ
'''พระเจ้านัมแฮ''' ทรงประสูติเมื่อใดไม่ปรากฎเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าฮยอกกอเซที่ประสูติแต่ [[พระมเหสีอัลยองบูอิน]]
 
== ขึ้นครองราชย์ ==
หลังจากที่พระราชบิดาสวรรคตในปี [[ค.ศ. 4]] องค์ชายนัมแฮรัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่า '''พระเจ้านัมแฮ'''
 
== สวรรคตและสิทธิ์ในการสืบราชสมบัติ ==
พระเจ้านัมแฮทรงครองราชย์นาน 20 ปีก่อนจะสวรรคตในปี [[ค.ศ. 24]] ([[พ.ศ. 567]]) พระราชโอรสของพระองค์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อ
เป็น [[พระเจ้ายูริแห่งซิลลา|พระเจ้ายูริ]]
 
== พระราชวงศ์ ==
*'''พระราชมารดา''' พระมเหสีอัลยองบูอิน 알영부인(閼英夫人, 기원전 53년 ~ )
 
'''พระมเหสี'''
'''พระชายา'''
*พระมเหสีอัลเจบูอิน 운제부인(雲帝夫人)
 
ผู้ใช้นิรนาม