ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Brandy Frisky/private engineering project"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
** [[สมการนาเวียร์-สโตกส์]]
** Hagen–Poiseuille equation
* [[อุณหพลศาสตร์]] (ไม่ได้เขี่ยเขียนเอง)
** [[ขอบเขต (อุณหพลศาสตร์)‎]]
 
8,647

การแก้ไข