ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัจฉริยะข้ามคืน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ตำลึงทองนำโชค ใช้ธูปจี้กระดาษเป็นรู โดยไม่ให้ทองก้อนหล่นลงมา
----
* พระกระโดดกำแพง
* ยังไม่ทราบภารกิจที่ 2
|ยังไม่ทราบรหัสลับ||ยังไม่ทราบผู้ชนะ
 
ผู้ใช้นิรนาม