ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

(Thon Buri --> Thonburi เขียนติดกัน)
 
===เที่ยวไป===
*รถธรรมดาขบวนที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน(ถือเป็นรถธรรมดาที่เดินไกลที่สุดในประเทศไทย)
*รถธรรมดาขบวนที่ 257 ธนบุรี-น้ำตก
*รถธรรมดาขบวนที่ 251 ธนบุรี-[[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]]
*รถธรรมดาขบวนที่ 260 น้ำตก-ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี
*รถธรรมดาขบวนที่ 254 หลังสวน-ธนบุรี(ถือเป็นรถธรรมดาที่เดินไกลที่สุดในประเทศไทย)
*รถธรรมดาขบวนที่ 258 น้ำตก-ธนบุรี
 
===ข้อมูลจำเพาะ===
*ชื่อภาษาไทย : ธนบุรี
*ชื่อภาษาอังกฤษ : Thon BuriThonburi
*ชื่อย่อภาษาไทย : ธบ.
*ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : TBR
18,611

การแก้ไข