ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟธนบุรี"

Thon Buri --> Thonburi เขียนติดกัน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Thon Buri --> Thonburi เขียนติดกัน)
|{{ป้ายสถานีรถไฟ
|name_th = ธนบุรี
|name_en = Thonburi <!-- ที่สถานที่จริงเขียนติดกัน ทั้งธนบุรีเก่า และธนบุรีใหม่ -->
|name_en = Thon Buri
|distance = 0.87
}}
18,611

การแก้ไข