ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

# ภาพยนตร์ศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์ การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ตลอดจนผลิตนิตยสารภาพยนตร์ประจำปี
นอกจากนี้ภาควิชาฯ มุ่งสร้างผลงานภาพยนตร์ที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพด้านบทภาพยนตร์ การแสดง การกำกับการแสดง เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อรองรับความต้องการระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์
 
== อ้างอิง ==
<references />
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม