ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางฮโยอึย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระมเหสีฮโยอึย''' ({{เกาหลี|효의왕후}},13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1753-1821) เป็นพระมเห...)
 
'''พระมเหสีฮโยอึย''' ประสูติเมื่อวันที่ [[13 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1753]] ตรงกับปีที่ 29 ในรัชกาล [[พระเจ้ายองโจ]] ทรงเป็นธิดาของ [[คิมชีมุก]] และ [[นายหญิงฮง]] พอพระชนม์ได้ 9 พรรษาทรงเข้าพิธีอภิเษกกับ [[องค์ชายลีซาน]] [[วังเซเจ]] หรือ พระราชนัดดารัชทายาท ในปี [[ค.ศ. 1762]] พระนางจึงได้เลืื่่่อนพระยศเป็น '''องค์หญิิงพระชายา'''
 
ในปี [[ค.ศ. 1776]] [[พระเจ้ายองโจ]] เสด็จสวรรคตลงองค์ืชายลีซานในฐานะวังเซเจจึงขึ้้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าจองโจ]] พระนางจึงได้เลื่อนพระยศเป็้น '''พระมเหสีฮโยอึึย''' ซึ่งพระนางไม่มีพระราชโอรสและพระราชธิดาแต่ทรงมีพระราชโอรสบุญธรรมคือ [[องค์ชายรัชทายาทมุนฮโย]] และ [[องค์ชายลีีคง]]
 
'''พระมเหสีฮโยอึย''' สิ้นพระชนม์ในรััชกาล [[พระเจ้าซุนโจ]] เมื่อปี [[ค.ศ. 1821]] ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา
ผู้ใช้นิรนาม