ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Infobox library"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| data18 = {{{legal_deposit|}}}
 
| header19header19 = {{#if:{{{req_to_access|}}}{{{annual_circulation|}}}{{{pop_served|}}}{{{members|}}}|Access and useการเข้าถึงและการใช้บริการ}}
 
| label20 = Access requirements
| data20 = {{{req_to_access|}}}
| label21 = การหมุนเวียน
| label21 = Circulation
| data21 = {{{annual_circulation|}}}
| label22 = การให้บริการประชากร
| label22 = Population served
| data22 = {{{pop_served|}}}
| label23 = Members
| data23 = {{{members|}}}
 
| header24header24 = {{#if:{{{budget|}}}{{{director|}}}{{{dir_since|}}}{{{num_employees|}}}|Other informationข้อมูลอื่น}}
 
| label25label25 = Budgetงบ
| data25 = {{{budget|}}}
| label26 = ผู้อำนวยการ
| label26 = Director
| data26 = {{{director|}}}
| label27label27 = Staffบุคลากร
| data27 = {{{num_employees|}}}
| label28label28 = Websiteเว็บไซต์
| data28 = {{{website|}}}
| label29 = Phone number