ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:คณะสหเวชศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สถานีย่อยสถาบันอุดมศึกษาไทย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
หมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่สำหรับกลุ่มสหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เช่น สาขาวิชา[[เทคนิคการแพทย์]] [[กายภาพบำบัด]] [[ รังสีเทคนิค]] เป็นต้น อันได้แก่ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์
 
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาจัดเรียงตามคณะ|สหเวชศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:เทคนิคการแพทย์]]
[[หมวดหมู่:กายภาพบำบัด]]
32,569

การแก้ไข