ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอะ"

เพิ่มขึ้น 419 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
# ขีดเส้นตั้งโดยลากจากกึ่งกลางของเส้นแรกลงมา
# ขีดเส้นนอนด้านล่างจากซ้ายไปขวา โดยให้เชื่อมกับปลายเส้นที่สอง ด้วยขนาดยาวกว่าเส้นแรกเล็กน้อย
 
== คันจิ ==
ตัวอย่าง[[คันจิ]]ที่อ่านว่าเอะ และขึ้นต้นด้วยเอะ มีดังนี้
{{lang|ja|
: 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 頴 英 衛 詠 鋭
: 液 疫 益 駅 悦 謁 越 閲 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 掩 援 沿
: 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩
}}
 
== อ้างอิง ==
130,832

การแก้ไข