ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ในระหว่างที่ทำงานในฐานะ ส.ส. สมัยแรก (ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554) ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
-* กรรมาธิการและเลขานุการ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
-* กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
-* กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (ICT) สภาผู้แทนราษฎร
-* ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฟิลิปปินส์
-* ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
{{โครงชีวประวัติ}}
ผู้ใช้นิรนาม