ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

เพิ่มขึ้น 178 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{พุทธศาสนา}}
'''ศีล''' ([[บาลี]]: สีล) คือข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานในทาง[[พระพุทธศาสนา]] เพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามมีความปกติสุข เพื่อประโยชน์ให้เป็นกติกาข้อห้ามที่ใช้แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานคือ 5 ปัญหาหลัก ซึ่งทำให้เกิดความสุขสงบสุข และ ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในสังคม
 
ประโยชน์ของศีลในขั้นพื้นฐานคือทำให้กาย วาจา ใจ สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถที่จะทำให้จิตสงบได้ง่ายในการทำสมาธิ ในระดับของ[[บรรพชิต]] ศีลจะมีจำนวนมาก เพื่อกำกับให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรสามารถครองตนในสมณภาวะได้อย่างสมบูรณ์ และเอื้อต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในขั้นสูงต่อไปได้
5

การแก้ไข