ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอนนา ลีโอโนเวนส์"

(แทนที่ "โจดี้" → "โจดี" ด้วยสจห.)
* จิระนันท์ พิตรปรีชา. '''ลูกผู้ชายชื่อนายหลุยส์.''' กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, 2552.
* ซูซาน มอร์แกน. '''บอมเบย์ แอนนา.''' แปลโดย วีระยุทธ เลิศพูลผล และพัณณิดา ภูมิวัฒน์. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 2554.
* เฉลิมศรี จันทสิงห์. '''โครงการชำแหละแอนนา (กระบวนการแปลงโฉมครูสาวชาวอังกฤษให้เป็นวีรสตรีอเมริกัน) : รายงานฉบับสมบูรณ์.''' กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
* [http://www.gutenberg.org/etext/8678 หนังสือ The English Governess at the Siamese Court โดย แอนนา ลีโอโนเวนส์]
* [http://www.hasekamp.net/anna.htm The Real Anna Leonowens]
ผู้ใช้นิรนาม