ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[สีฟ้า|{{แถบสีสามกล่อง|#00CCFF}} สีฟ้า]]-[[สีขาว|{{แถบสีสามกล่อง|#FFFFFF}} สีขาว]]<br />
*'''สีฟ้า''' หมายถึง ความสูงส่ง ความสำเร็จ และความรุ่งโรจน์ของชีวิต
*""'''สีขาว""''' หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สงบ
===ต้นไม้ประจำโรงเรียน===
ต้นไผ่ หมายถคงความสามัคคี
 
====อาคารเฉลิมพระเกียรติ์====
อาคาร 100ปี เฉลิมพระเกียรติ์ หรือ อาคาร 5 (หมายเลข 5) เป็นอาคารชั่วคราว ส่วนใหญ่จะเป็นห้องระดับชั้น ม3 ตัวอาคารวางตัวในแนวขนานกับอาคาร 2 ชื่ออาคารมาจากการเฉลิมพระเกียรติ์[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เนื่องในโอกาส ร้อยปีลูกเสือไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยใช้ช่วงปิดภาคเรียนในการดำเนินการก่อสร้างต่อ
<gallery>
ไฟล์:อาคารอัศวพาหุ_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(1) อาคารอัศวพาหุ
ไฟล์:อาคารพระขรรค์เพชร_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(2) อาคารพระขรรค์เพชร
ไฟล์:อาคารศรีอยุธยา_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(3) อาคารศรีอยุธยา
ไฟล์:อาคารรามจิตติ_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(4) อาคารรามจิตติ
ไฟล์:อาคารร้อยปีเฉลิมพระเกียรติ์_โรงเรียนหัวหิน.jpg|(5) อาคารร้อยปีเฉลิมพระเกียรติ์
</gallery>
 
==คณะสี==
95

การแก้ไข