ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#[http://www.dpt.go.th/pubpar/ กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี]
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
#[http://www.dpt.go.th/provinces/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด]
 
== อำนาจและหน้าที่ ==
57

การแก้ไข