ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.2) (โรบอต แก้ไข: de:Orden der Krone von Thailand)
| หมายเหตุ = รัฐบาลไทยเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์
}}
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย''' ({{lang-en|The Most Noble Order of the Crown of Thailand}})) เป็นตระกูล[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่[[พระบรมวงศานุวงศ์]] [[ข้าราชการ]] และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่[[ราชการ]]หรือ[[สาธารณชน]] โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของ[[รัฐบาล]] เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปรกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้ [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2412 เดิมมีชื่อว่า ''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม'' ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ''เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย'' เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2484 <ref>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ''พระราชลัญจกร'', พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2538, ISBN 974-7771-63-2</ref>
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย มีศักดิ์รองจาก[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก]]ในชั้นที่เท่ากัน เช่น ชั้นที่ 3 ต้องประดับ ดวงตราช้างเผือกก่อนแล้วจึงต่อด้วยดวงตรามงกุฎไทย
ผู้ใช้นิรนาม