ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอนแชร์โต"

เพิ่มขึ้น 123 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
== ประเภทของคอนแชร์โต ==
;คอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว (Concerto Grosso)
:เป็นบทเพลงที่มีการประชันกันระหว่างกลุ่มเดียวกับวงดุริยางค์ เรียกกลุ่มเดี่ยวว่า คอนแชร์ติโน (Concertino) เรียกกลุ่มใหญ่หรือวงดนตรีทั้งวงว่า ริปิเอโน (Ripieno) กลุ่มเดี่ยวมักประกอบด้วยนักดนตรี 2-5 คน มีแนวเดี่ยวร่วมกันด้วยลีลาที่เด่นกว่าวง สังคีตลักษณ์ที่พบในคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยวมักมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน พบทั้งแบบสองตอน (Two-part)และสามตอน (Three-part) แต่ที่นิยมใช้ในคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว ก็คือ กระบวนการที่เรียกว่า ริตอร์เนลโล (Ritornello) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรอนโด
 
;คอนแชร์โตเดี่ยว (Solo concerto)
ผู้ใช้นิรนาม