ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ภายหลังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นายอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
ในการเลือกตั้งปี 2554 นายอดุลย์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ในสังกัดพรรคเดิม แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง<ref>[http://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4614&filename=index ผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุทัยธานีอย่างไม่เป็นทางการ]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม