เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
; [[ฮุ่ยเหนิง]]
พระภิกษุจีนในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นสังฆนายกและปรมาจารย์ใน[[นิกายฌาณ]] ได้รับการยกย่องให้เป็นพระโพธิสัตว์ใน[[ลัทธิอนุตตรธรรม]]
 
== อ้างอิง ==