ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เริ่มทำงานเป็นนักวิจัย ใน[[มหาวิทยาลัยเยล]] ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทำงานเป็น Research Fellow ที่ East-West Resource System Institute ที่ Honolulu รัฐ Hawaii หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] จากนั้นเพียงปีเดียวจึงได้มาเป็นนักวิจัย ประจำ[[สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย]] (TDRI) กระทั่งปี [[พ.ศ. 2533]] ได้มารับตำแหน่งเป็น[[รองศาสตราจารย์]] ประจำ[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]] (AIT)
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง ได้การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน [[กรุงจาการ์ตา]] ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาการปฎิบัติการปฏิบัติการตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และเป็นรองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ ในปี พ.ศ. 2540 -2543 โดยรับผิดชอบดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งช่วยประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน และการริเริ่มความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียนและประเทศเอเชีย
 
ต่อมาเมื่อครบวาระแล้ว ดร.สุทัศน์ ได้ไปทำงานกับส่วนงานในบริษัท PricewaterhouseCoopers ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2552]] จึงได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/082/85.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)]</ref>
393,742

การแก้ไข