ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหารพระเจ้าจุงจง"

บรรทัด 3:
 
== สาเหตุ ==
ในขณะนั้นเป็นช่วงรัชกาล [[พระเจ้ายอนซัน]] บ้านเมืองเสื่อมทรามพระราชาไม่ใส่ใจกิจการบ้านเมืองหลงสุรานารีลงโทษขุนนางดีๆทั้งๆที่ไม่มีความผิดและลวนลามพระปิตุจฉาของพระองค์เองจนต้องฆ่าตัวตายเหล่าขุนนางทั้งหลายนำโดย [[ปาร์ควอนจง]] จึงได้ก่อการครั้งนี้ขึ้น
 
== วันก่อการ ==
ผู้ใช้นิรนาม