ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟ้า พูลวรลักษณ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
'''ฟ้า พูลวรลักษณ์ '''<ref name="ผมเป็นคนกิ๊กก๊อก">"ผมเป็นคนกิ๊กก๊อก" :วรพจน์ พันธุ์พงศ์ สัมภาษณ์, WRITER 04 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฏาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2554, หน้า 98-118 ISBN 978-6169-0954-53</ref> เกิด 16 พฤษภาคม 2496 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนสหคุณศึกษา ทำ A Level ที่ King College เมือง Poole,UK จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรีที่ Warwick University ประเทศอังกฤษ แต่เรียนไม่จบ ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร
 
หนังสือเล่มแรกของฟ้า เป็นบทกวีถูกตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2515 ชื่อ แคนโต้หมายเลขหนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ฟ้าได้ค้นหาผู้ที่ชื่นชอบในกวีแคนโต้ ได้จำนวน 5 คน แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์เผยแพร่ ในชื่อ ห้าแคนโต้ กับสำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว และในปี พ.ศ. 2548 ได้ค้นหากลุ่มแคนโต้ กลุ่มที่สอง แล้วนำผลงานของพวกเขามาจัดพิมพ์ ในชื่อ ห้าแคนโต้กลุ่ม 2 กับคนไร้เงา กับสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม และในปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2548)ได้เปิดเว็บไซต์ thaicanto.com เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเขียนบทกวีและใช้เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทกวี[[แคนโต้]]<ref>[http://www.praphansarn.com/new/c_talk/detail.asp?ID=156"เว็บไซต์ "สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น"]. คุยนอกกรอบ กับ ฟ้า พูลวรลักษณ์ โดย...นายอยู่ดี. เรียกข้อมูลวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553.</ref>
* พ.ศ. 2516 -เปลี่ยน
* พ.ศ. 2516 -ปฏิสันถาร
* พ.ศ. 2543 -แคนโต้หมายเลข 2 สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว<ref name="สนทนากับฟ้า พูลวรลักษณ์">"สนทนากับฟ้า พูลวรลักษณ์":เอื้อ อัญชลี สุภาพ พิมพ์ชนและคมสัน นันทจิต ร่วมสนทนา, @ Iternative writers จุลสารทางเลือก : ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543, หน้า 9-19 </ref>
* พ.ศ. 2544 -แคนโต้หมายเลข 1 สำนักพิมพ์ใบไม้สีเขียว<ref>[http://www.thaiwriter.org/intv_far.htm"เว็บไซต์ "ชุมนุมนักเขียนไทย"]. เว็บไซต์ "ชุมนุมนักเขียนไทย". เรียกข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553.</ref>
 
426,173

การแก้ไข