ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชลน่าน ศรีแก้ว"

 
== การทำงาน ==
ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลเวียงสา [[อำเภอเวียงสา]] จังหวัดน่าน ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมืองและเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ[[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว]] เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[[อำเภอปัว]] จังหวัดน่าน ต่อมาในระว่างปี พ.ศ. 25472538 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปี- พ.ศ. 25482543 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมือง และเป็นกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)จังหวัดน่าน
 
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปี พ.ศ. 2548 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) นอกจากนั้นแล้ว นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ยังได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ในระยะหนึ่งอีกด้วย
 
ปลายปี [[พ.ศ. 2552]] สื่อมวนชลประจำรัฐสภา ได้ตั้งฉายานักการเมือง โดยให้ฉายานายแพทย์ชลน่านเป็น '''"ดาวสภาฯ"''' ด้วยบทบาทการอภิปรายโดยมุ่งเน้นข้อมูลมากกว่าการใช้วาทะศิลป์<ref>[http://www.prachatai.com/journal/2009/12/27163 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้งฉายานักการเมืองประจำปี]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม