ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

[[ไฟล์:Ksitigarbha Bodhisattva Wood Statue.jpeg|thumb|150px|พระกษิติครรภมหาโพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Old Green Tara.JPG|right|thumb|150px|พระนางตารา]]
[[ไฟล์:Astasahasrika Prajnaparamita JavaImage Frontof Prajnaparamita.JPGjpeg|right|thumb|150px|พระนางปรัชญาปารมิตา]]
[[ไฟล์:Mahasthamaprapta.jpg|right|thumb|150px|พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์]]
[[ไฟล์:Painting of Metteyya Bodhisatta, Wat Ho Xieng, Luang Prabang.png|right|thumb|150px|พระศรีอริยเมตไตรย]]