ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อธิกวินาที"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! ค.ศ. !! 30 มิ.ย. !! 31 ธ.ค.
|-
| rowspan="2" | รวม || 910 || 15
|-
| colspan="2" | 2425
|}
'''อธิกวินาที''' ({{lang-en|leap second}}) คือ [[วินาที]]ที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อรักษามาตรฐานการประกาศ[[เวลา]]ให้ใกล้เคียงกับ[[เวลาสุริยะ]] ([[UT1]]) โดยเฉลี่ย เนื่องด้วยการประกาศเวลามาตรฐานมีพื้นฐานอยู่บน[[เวลาสากลเชิงพิกัด]] (UTC) ซึ่งรักษาไว้ด้วย[[นาฬิกาอะตอม]]ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง แต่เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเคลื่อนที่ของ[[เปลือกโลก]] [[แผ่นดินไหว]] ปริมาณน้ำใน[[มหาสมุทร]] ทำให้อัตราการหมุนของโลกช้าลงหรือเร็วขึ้น ถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็อาจทำให้เวลาทั้งสองเกิดความแตกต่าง จึงต้องมีการปรับเวลาให้ใกล้เคียงกัน การปรับอธิกวินาทีปัจจุบันควบคุมโดย [[International Earth Rotation and Reference Systems Service]] (IERS) ซึ่งก่อนหน้านั้นควบคุมโดย [[Bureau International de l'Heure]] (BIH) จนถึง [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2531]] (ค.ศ. 1988)
130,368

การแก้ไข