ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช''' เป็นพระบรมราชาอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูป[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]]ของไทย[[สมัยอยุธยา]] มีที่ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดต่างๆ ได้แก่
# ที่บริเวณ[[ทุ่งมะขามหย่อง]] [[ตำบลบ้านใหม่]] [[อำเภอพระนครศรีอยุธยา]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ในบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งภูเขาทองและ[[พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย]] องค์อนุสาวรีย์เป็นสมเด็จพระนเรศวรทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว ออกแบบก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการในขณะนั้น) [[กระทรวงมหาดไทย]] เป็นโครงการต่อเนื่องจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
# [[พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์]] ที่ [[ตำบลดอนเจดีย์]] ด้านหน้าเจดีย์ยุทธหัตถี [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] องค์อนุสาวรีย์เป็นรูปทรงช้าง
# ที่วัดไชยนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี องค์อนุสาวรีย์ประทับยืน
# พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ
67

การแก้ไข