ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== การติดต่อ คอต. ==
 
* ดูที่ [[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ]]
การติดต่อกับ คอต. เช่น เพื่อเสนอข้อหา หรือส่งคำคู่ความต่าง ๆ นั้น <!--สามารถกระทำได้ดังนี้-->ให้กระทำผ่านนายทะเบียน ทั้งนี้ ถ้าเป็นการตั้งกระบวนพิจารณาใหม่ โปรดปฏิบัติตาม[[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นโยบาย#ส่วนที่ 2 การเสนอข้อหา|หลักเกณฑ์]]ด้วย
 
<!--* '''ตู้พัสดุทางการ''' ให้ติดต่อ คอต. ผ่าน '''''{{NonSpamEmail|arbcom-l|lists.wikimedia.org}}''''' ซึ่งเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่[[mail:arbcom-l|เชื่อมถึงตุลาการทุกคน]] เฉพาะวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ-->
* '''ตู้พัสดุส่วนตัว''' ตุลาการบางคนเปิดเผยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้ดังนี้ แต่โดยหลักแล้ว ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนอนุญาโตตุลาการแล้ว ควรติดต่อทางตู้พัสดุทางการมากกว่า
 
[[หมวดหมู่:คณะอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย| ]]
148,212

การแก้ไข