ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สโมสรฟุตบอลจันทบุรี"

ชุด [[ไทยลีก ดิวิชัน 1]] 2554
{{Fs start}}
{{Fs player | no=3 | nat=Ghana | pos=FW | name= [[อีวานซ์ เมนซาห์]]}}
{{Fs player | no=4 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[ทินกร อสุรินทร์]]}}
{{Fs player | no=5 | nat=Thailand | pos=DFMF | name= [[ปุณณรัตน์ กลิ่นสุคนธ์กิตติราช เสนาะ]]}}
{{Fs player | no=67 | nat=Thailand | pos=MFFW | name= [[อรรถนพสุชาติ ชัยแป้นนิ่มมาก]]}}
{{Fs player | no=78 | nat=Thailand | pos=DFMF | name= [[อภินันท์บุญชัย แก้วปีลานิลยิ่งดี]]}}
{{Fs player | no=8 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[ทรงวุฒิ บัวเพ็ชร]]}}
{{Fs player | no=9 | nat=Thailand | pos=FW | name= [[พร้อมพงษ์ กรานสำโรง]]}}
{{Fs player | no=10 | nat=South Korea | pos=MF | name= [[คิม ยอง เมียง]]}}
{{Fs player | no=11 | nat=GhanaThailand | pos=MFFW | name= [[เคนศักรินทร์ ยาว อบาบิโอมณีมัย]]}}
{{Fs player | no=13 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[พัชรินทร์ สุขใส]]}}[[ไฟล์:Captain sports.svg|16px]]
{{Fs player | no=14 | nat=Thailand | pos=FW | name= [[จิรวัฒน์ แก้วโบราณ]]}}
{{Fs player | no=15 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[พิทวัส ทองแพง]]}}
{{Fs player | no=16 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[ธนวุฒิ ลันละนา]]}}
{{Fs player | no=17 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[พลวัฒน์ วังฆะฮาด]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs player | no=18 | nat=Thailand | pos=GK | name= [[อนุรักษ์ ชมภูพฤกษ์]]}}
{{Fs player | no=19 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[ไตรภพ ชูชื่นกลิ่น]]}}
{{Fs player | no=820 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[ทรงวุฒิวิทยา บัวเพ็ชรสลักเพชร]]}}
{{Fs player | no=21 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[กันตภณ สมพิทยานุรักษ์]]}}
{{Fs player | no=22 | nat=Thailand | pos=GK | name= [[ศุภสวัสดิ์ ดรพิลา]]}}
{{Fs player | no=23 | nat=Thailand | pos=GK | name= [[อินทรัตน์ อภิญญากุล]]}}
{{Fs player | no=24 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[ชุมพล บัวงาม]]}}
{{Fs player | no=25 26 | nat=Côte d'IvoireThailand | pos=FWDF | name= [[ลาบี คาสเซียตี กิลดาสพณดล อายมาร์ดเล็กสุวรรณ]]}}
{{Fs player | no=26 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[รุ่งโรจน์ ทองถิ่นภู]]}}
{{Fs player | no=27 | nat=Thailand | pos=FW | name= [[สุชาครีย์ สายสร้อย]]}}
{{Fs player | no=928 | nat=Thailand | pos=FWMF | name= [[พร้อมพงษ์ฐิติ กรานสำโรงสังข์ศรี]]}}
{{Fs player | no=29 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[เอกศักดิ์ บัวเบา]]}}
{{Fs player | no=3130 | nat=Thailand | pos=FWMF | name= [[สิทธิพันธ์เอกพงษ์ ชุมช่วยคณะอนันต์]]}}
{{Fs player | no=331 | nat=GhanaThailand | pos=FWGK | name= [[อีวานซ์พิเชฐ เมนซาห์ไตรภูมิ]]}}
{{Fs player | no=32 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[ประสาร พันธ์สำลี]]}}
{{Fs player | no=3233 | nat=Thailand | pos=DF | name= [[ธนสิทธิ์ ทองอินทร์]]}}
{{Fs player | no=1734 | nat=Thailand CIV | pos=DFFW | name= [[พลวัฒน์อับดุบาก้า วังฆะฮาดซานาโก้]]}}
{{Fs player | no=1335 | nat=Thailand | pos=MF | name= [[พัชรินทร์อรรถณพ สุขใสนิตยะ]]}}[[ไฟล์:Captain sports.svg|16px]]
{{Fs end}}
 
45

การแก้ไข