ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทนายความที่ปรึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งต้องการอ้างอิงเพิ่มอย่างรวดเร็วด้วยสคริปต์ผู้ใช้)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{เพิ่มissues|สั้นมาก=yes|ต้องการอ้างอิง=yes}}
 
{{รอการตรวจสอบ}}
{{มุมมองสากล}}
'''ทนายความ''' เป็นวิชาชีพทางกฎหมายแขนงหนึ่ง ในแต่ละประเทศอาจมีศัพท์เรียกทนายแตกต่างกัน เช่น barrister-at-law หรือ attorneyหรือ solicitor ซึ่ง barrister-at-law จะหมายถึงทนายความที่ว่าความในศาล ส่วน solicitor จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ไม่ได้ว่าความ ในอเมริกาจะเรียกทนายความว่า attorney หรือ lawyer ซึ่งว่าความได้ และเป็นทนายความเพียงประเภทเดียว บางครั้งมีผู้แปลคำว่า lawyer ว่านักกฎหมาย แต่ในประเทศไทย ทนายความสามารถรับปรึกษาปัญหากฎหมายและว่าความได้ โดยผู้จะเป็นทนายความ ต้องสอบใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความก่อน ขณะที่บางประเทศ ทนายความต้องจบเนติบัณฑิตย์ก่อน
 
== ประวัติดูเพิ่ม ==
{{โครงส่วน}}
 
== คุณสมบัติของทนายความ ==
คุณสมบัติของทนายความในแต่ละประเภทแตกต่างกันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ทนายความในบางประเทศเช่น ประเทศอังกฤษ ต้องสำเร็จเนติบัณฑิต
สำหรับคุณสมบัติของทนายความในประเทศไทยนั้น จะต้อง
# มีสัญชาติไทย
# สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่สภาทนายความอนุมัติ
# ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์
# ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
# ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
== วิชาชีพทนายความ ==
{{โครงส่วน}}
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.lawyerscouncil.or.th/main/history1.html ทนายความในประเทศไทย]
 
== ดูเพิ่ม ==
[http://www.thaisummitlaw.com '''ทนายความ''']
* [[สภาทนายความ]]
* [[นักกฎหมาย]]
 
{{โครงการเมือง}}
 
[[หมวดหมู่:นิติศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:กฎหมาย]]
 
[[an:Advogato]]
38,884

การแก้ไข