ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

| มาสค์ไรเดอร์โอซ์ <br> [[มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ]] <br/>
| ใช้เสียงของโมบายล์เรตมาบรรยายในช่วงเปิดรายการ และ ใช้เสียงของนักแสดงจากทั้งโกไคเจอร์ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซมาเป็นผู้บรรยายในช่วงปิดรายการ
|-
| 2012
| [[โกบัสเตอร์ส]]
| มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ <br/>
|
|}
</center>
109

การแก้ไข