ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
*นาง[[บุญรื่น ศรีธเรศ]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
*นาย[[สุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล]] - (9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555)
*นาย[[ศักดา คงเพชร]] - [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2555]] - ปัจจบุันปัจจบุน)
 
== ดูเพิ่ม ==
379,072

การแก้ไข