ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรี ด่านไพบูลย์"

{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย}}
{{โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย}}
 
{{เกิดปี|2495}}
55,962

การแก้ไข